Video giới thiệu Rạng Đông Holding

Rạng Đông Holding trở thành một Tập doàn kinh doanh đa lĩnh vực mang tầm vóc quốc tế với ngành Nhựa là trọng tâm

Đối với cộng đồng: Trách nhiệm trên từng sản phẩm: CHẤT LƯỢNG, AN TOÀN, THÂN THIỆN VỚI MÔI TRƯỜNG
Đối với khách hàng, đối tác kinh doanh: Hợp tác cùng phát triển
Đối với cán bộ công nhân viên: Ghi nhận đóng góp – Chia sẻ thành quả – Cơ hội thăng tiến
Đối với cổ đông và nhà đầu tư: Tối ưu hóa lợi nhuận; đảm bảo tính công khai, minh bạch

Sáng tạo – Chuyên nghiệp – Chính trực – Trách nhiệm – Nhân tâm

Xem thêm chi tiết

Các công ty thành viên

CTY CP NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN

CTY CP RẠNG ĐÔNG HEALTHCARE

CTY CP RẠNG ĐÔNG FILMS

CTY CP TRADING RẠNG ĐÔNG