Author Archives: duybn

RẠNG ĐÔNG HOLDING TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp nhưng ngày 30/06/2021, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tổng kết hoạt động năm 2020 và hoạch định chiến lược, kế hoạch cho sự phát triển bền vững của […]