Author Archives: mark

Nhựa Rạng Đông – Câu chuyện logo và slogan “Luôn Luôn Tốt Hơn”

nhựa rạng đông logo slogan

Mỗi doanh nghiệp đều có câu chuyện riêng của mình xoay quanh màu sắc, phong chữ và slogan thương hiệu. Ở Nhựa Rạng Đông, câu chuyện đó như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi. Ý nghĩa màu sắc và phong chữ logo Nhựa Rạng Đông Nhựa Rạng Đông từ lúc hình thành đến […]

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING NĂM 2022

đại hội cổ đông thường niên 2022

Vào ngày 07/05/2022, tại Long An, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội diễn ra khi tình hình dịch Covid trong tầm kiểm soát, các quy định phòng dịch được thực hiện nghiêm chỉnh. Thông qua đại hội, ban […]