ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN RẠNG ĐÔNG HOLDING NĂM 2022

Vào ngày 07/05/2022, tại Long An, Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Đại hội diễn ra khi tình hình dịch Covid trong tầm kiểm soát, các quy định phòng dịch được thực hiện nghiêm chỉnh. Thông qua đại hội, ban lãnh đạo doanh nghiệp báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và định hướng chiến lược phát triển cho doanh nghiệp trong năm 2022.

đại hội cổ đông thường niên 2022
Khai mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Thành phần tham dự đại hội bao gồm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding; Cổ đông và đại diện Cổ đông của Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding.

Danh sách Chủ tịch đoàn Đại hội gồm 3 người:

  • Ông Hồ Đức Lam, Chủ tịch HĐQT.
  • Ông Nguyễn Trần Vinh, Thành viên độc lập HĐQT.
  • Ông Hồ Đức Dũng, Thành viên HĐQT

Tại đại hội, Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam phát biểu: “Mặc dù năm 2021 gặp nhiều khó khăn do đại dịch Covid bùng phát, nhưng toàn thể cán bộ công nhân viên Nhựa Rạng Đông đã đoàn kết thực hiện các kế hoạch đề ra. Ban Quản trị Doanh nghiệp quan tâm đến tình hình dịch bệnh, chú trọng việc đảm bảo sức khỏe cho toàn thể cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Thực hiện nghiêm túc đánh giá ban điều hành và đánh giá hoạt động sản xuất kinh doanh của các công ty thành viên. Trên cơ sở đó vạch ra chiến lược phát triển doanh nghiệp phù hợp với xu hướng thị trường và nhu cầu xã hội. Xem trọng văn hóa kinh doanh khi làm việc với các đối tác. Hiện tại, công ty đã tham gia vào thị trường sản xuất vật tư y tế; tương lai sẽ cung cấp đa dạng các sản phẩm y tế và tham gia sản xuất thuốc cho các bệnh viện.”

đại hội cổ đông thương niên 2022
Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam phát biểu tại Đại hội

Ông Hồ Đức Dũng, Tổng Giám đốc Công ty tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh; đánh giá kết quả đạt được của Công ty trong năm 2021 so với năm 2020. Đồng thời, hoạch định chiến lược phát triển, đề ra mục tiêu cho năm 2022.

Nhựa Rạng Đông có kết quả doanh thu tăng trưởng 125%, tăng 25% so với kế hoạch đề ra.

Năm 2021, theo kế hoạch đề ra doanh thu là 2.170,26 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 59,74 tỷ đồng. Quá trình thực hiện đạt được kết quả doanh thu là 2.711,37 tỷ đồng, vượt 25% so với kế hoạch đề ra, lợi nhuận sau thuế 37,72 tỷ đồng, đạt 63% so với kế hoạch.

So với năm 2020, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2021 tăng trưởng mạnh. Trong khi tình hình kinh tế năm 2021 không mấy khả quan do dịch bệnh hoành hành nhiều tháng liền, xuất nhập khẩu hàng hóa khó khăn, nguồn nguyên vật liệu đầu vào tăng cao. Kết quả trên là sự cố gắng của toàn thể cán bộ công nhân viên của Tập đoàn, nêu cao tinh thần làm việc và trách nhiệm của cá nhân, đoàn thể.

đại hội cổ đông thường niên 2022
Cổ đông đặt câu hỏi trong Đại hội

Nhựa Rạng Đông đặt mục tiêu doanh thu năm 2022 là 2.971 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế ước tính 70,21 tỷ đồng.

Năm 2022, đặt kỳ vọng là năm phát triển vượt bậc của doanh nghiệp sau khi nhà máy mới xây dựng của Rạng Đông HealthCare đi vào hoạt động song song với các nhà máy sản xuất đang vận hành. Vì vậy, kế hoạch doanh thu 2.971 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 70.21 tỷ đồng có cơ sở thực hiện được.

Song song đó, doanh nghiệp tập trung đẩy mạnh hoạt động quảng bá, tăng khả năng nhận diện thương hiệu, thúc đẩy xuất khẩu hàng hóa sang các thị trường Anh, Mỹ, Canada. Chuẩn bị khánh thành nhà máy sản xuất vật tư y tế Rạng Đông HealthCare. Trong tương lai, nhà máy sẽ sản xuất các sản phẩm vật tư y tế tiêu hao cung cấp cho ngành y tế trong nước và xuất khẩu nước ngoài. Đồng thời, hợp tác với các chuyên gia trong ngành y dược để nghiên cứu sản xuất thuốc cung cấp cho bệnh viện.

Đại hội đã bỏ phiếu biểu quyết thông qua việc bầu thành viên HĐQT mới là ông Bùi Đắc Thiện nhiệm kỳ 2018-2023. Các thành viên HĐQT nêu cao tinh thần quyết tâm thực hiện các kết hoạch đề ra để đưa thương hiệu Nhựa Rạng Đông phát triển vượt bậc hơn.

đại hội cổ đông thường niên 2022
Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam giới thiệu thành viên mới trong HĐQT

Tổng kết Đại hội, Chủ tịch HĐQT Hồ Đức Lam nhấn mạnh: “Trong năm 2022, tiếp tục hoàn thiện cơ cấu tổ chức, đào tạo nhân sự chủ chốt; chú trọng đầu tư phát triển công nghệ, máy móc, trang thiết bị, hoàn thiện khu nhà xưởng, nâng cao năng lực sản xuất để xứng danh công ty có lịch sử phát triển hơn 60 năm. Xây dựng đội ngũ cán bộ công nhân viên chất lượng cao; đáp ứng công ăn việc làm, đảm bảo đời sống cho cán bộ công nhân viên Tập đoàn. Hoạch định chiến lược phát triển các ngành hàng, dòng hàng, tập trung đẩy mạnh các sản phẩm chủ lực như bao bì, giả da, … cho thị trường nội địa và xuất khẩu; cân đối hoạt động đầu tư vào các ngành hàng hiệu quả hơn. Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh các sản phẩm vật tư y tế của Rạng Đông HealthCare. Xây dựng kết hoạch trung và dài hạn cho sự phát triển bền vững của Nhựa Rạng Đông.”

Công ty Cổ phần Rạng Đông Holding

“Luôn Luôn Tốt Hơn”