NHỰA RẠNG ĐÔNG TỔ CHỨC KHÁM SỨC KHỎE ĐỊNH KỲ CHO CÁN BỘ CÔNG NHÂN VIÊN

Ngày 17/2/2023, Tập đoàn Nhựa Rạng Đông đã phối hợp với Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên tại Nhựa Rạng Đông Long An nhằm cam kết và bảo vệ sức khỏe của người lao động.
Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên là hoạt động thường niên của Nhựa Rạng Đông, công ty luôn chú trọng công tác tổ chức khám sức khỏe và bố trí thời gian khám thành nhiều khung giờ nhằm tạo điều kiện cho người lao động có thể lựa chọn thời gian khám phù hợp với lịch làm việc của mình.
Bên cạnh những danh mục khám tổng quát, cán bộ công nhân viên được đội ngũ y, bác sĩ có chuyên môn cao của Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo thực hiện nội dung khám chi tiết để kiểm tra chuyên sâu về sức khỏe với các trang thiết bị hiện đại, chuyên dụng, giúp người lao động nắm bắt được tình hình sức khỏe, phát hiện sớm và ngăn ngừa bệnh tật.
Sức khỏe người lao động chính là nguồn lực quan trọng của doanh nghiệp. Người lao động có sức khỏe tốt sẽ yên tâm làm việc, đóng góp trí lực xây dựng và phát triển doanh nghiệp. Việc tổ chức khám sức khỏe định kỳ đã tạo niềm tin và sự gắn kết lâu dài giữa cán bộ công nhân viên với công ty, cùng hướng đến mục tiêu chung là sự phát triển bền vững của con người và thương hiệu Nhựa Rạng Đông.
Nhựa Rạng Đông tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ công nhân viên
Chương trình khám sức khỏe tổng quát cho toàn thể cán bộ công nhân viên công ty
Các y bác sĩ hỗ trợ khám sức khỏe đến từ Bệnh viện Đại học Y Tân Tạo
Chương trình được tổ chức hàng năm nhằm bảo vệ sức khỏe người lao động