Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông (Rạng Đông Holding) đến thăm và làm việc Khoa Công nghệ – Trường Đại học Văn Lang

Sáng ngày 25 tháng 2 năm 2020, nhận lời mời của Khoa Công nghệ – Trường Đại học Văn Lang, đại diện Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông (Rạng Đông Holding) đã đến thăm và trao đổi một số nội dung liên quan đến hợp tác đào tạo, nghiên cứu giữa hai bên. Được […]