HỘI THI TAY NGHỀ KHỐI CƠ ĐIỆN TẬP ĐOÀN RẠNG ĐÔNG HOLDING ĐƯỢC TỔ CHỨC TẠI NHỰA RẠNG ĐÔNG LONG AN

Ngày 23/09/2022, Tập đoàn Rạng Đông Holding kết hợp với Nhựa Rạng Đông Long An tổ chức Hội thi Tay nghề Cơ điện nhằm tôn vinh nét đẹp nghề Cơ điện của khối Kỹ thuật cơ điện, Cơ khí động lực của các công ty thành viên trong Tập đoàn. Cuộc thi được tổ chức […]