Nhựa Rạng Đông – Câu chuyện logo và slogan “Luôn Luôn Tốt Hơn”

nhựa rạng đông logo slogan

Mỗi doanh nghiệp đều có câu chuyện riêng của mình xoay quanh màu sắc, phong chữ và slogan thương hiệu. Ở Nhựa Rạng Đông, câu chuyện đó như thế nào? Mời mọi người cùng theo dõi. Ý nghĩa màu sắc và phong chữ logo Nhựa Rạng Đông Nhựa Rạng Đông từ lúc hình thành đến […]