VINH DANH CÁ NHÂN CỐNG HIẾN VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG CỦA RẠNG ĐÔNG

Ngày 13/01/2023, Tập đoàn Nhựa Rạng Đông đã tổ chức chương trình tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2022 và vinh danh những cá nhân đã cống hiến vì sự nghiệp phát triển bền vững của Rạng Đông. Những người đã nổ lực làm việc, gắn bó với công ty trong suốt 10 năm, 20 năm, 30 năm và nhiều hơn thế nữa.
Chương trình là sự tri ân mà Tập Đoàn Nhựa Rạng Đông dành tặng cho cống hiến của toàn thể cán bộ công nhân viên đã góp phần tạo nên thành công rực rỡ của Rạng Đông, khẳng định giá trị thương hiệu hơn 62 năm hình thành và phát triển.
Một nhà triết gia người Mỹ từng nói “Thước đo của cuộc đời không phải thời gian mà là sự cống hiến”. Sự cống hiến ghi dấu hành trình cuộc đời trên con dốc thời gian, góp phần tạo ra giá trị cho tập thể, cho cộng đồng và xã hội.
Hy vọng chương trình sẽ tiếp thêm sức mạnh để toàn thể cán bộ công nhân viên tiếp tục phấn đấu và nổ lực trên từng chặng đường phát triển của công ty, để Tập đoàn Nhựa Rạng Đông ngày càng vững mạnh.
Tập đoàn Nhựa Rạng Đông vinh danh cá nhân cống hiến vì sự nghiệp phát triển bền vững
Chủ tịch Hồ Đức Lam – Trao bằng khen và biểu trưng vnh danh cá nhân cống hiến vì sự nghiệp phát triển bền vững của Nhựa Rạng Đông
Vinh danh cá nhân có cống hiến đặc biệt cho sự nghiệp phát triển bền vững của thương hiệu Nhựa Rạng Đông